غبار آمریکا ونزوئلا ونزوئلا آمریکایی

غبار: آمریکا ونزوئلا ونزوئلا آمریکایی دیپلماتیک وزارت خارجه ریاست جمهوری اخراج دیپلمات وزارت امور خارجه

نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ به ٨.٧ درصد رسید که نسبت به خردادماه که ٨.٢ درصد بود، ٠.۵ واحد درصد زیاد کردن داشته است.

تورم تیر ۸.۷ درصد شد

تورم تیر ۸.۷ درصد شد

عبارات مهم : خوراکی

نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ به ٨.٧ درصد رسید که نسبت به خردادماه که ٨.٢ درصد بود، ٠.۵ واحد درصد زیاد کردن داشته است.

به گزارش مهر، مرکز آمار کشور عزیزمان ایران منشتر شدن گزارش شاخص قیمت مصرف کننده مربوط به تیر ١٣٩٧ اعلام کرد: در تیر ماه امسال عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩۵) به ١٢١.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۴ درصد زیاد کردن نشان می دهد.

تورم تیر ۸.۷ درصد شد

در این ماه درصد عوض کردن شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٣.٨ درصد می باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ١٣.٨ درصد زیاد از تیر ١٣٩۶ جهت خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (١٠.٢ درصد) ٣.۶ واحد درصد زیاد کردن یافته هست. قیمت تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ به ٨.٧ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨.٢ درصد) ٠.۵ واحد درصد زیاد کردن نشان می دهد.

همچنین شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ۴.٩ درصد زیاد کردن نشان می دهد. قیمت تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ جهت این دو گروه به ترتیب ١٠.٨ و ٧.٩ درصد می باشد.

نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ به ٨.٧ درصد رسید که نسبت به خردادماه که ٨.٢ درصد بود، ٠.۵ واحد درصد زیاد کردن داشته است.

افزایش قیمت تورم خانوارهای شهری و روستایی

شاخص قیمت کل جهت «خانوارهای شهری» کشور در تیر ماه ١٣٩٧ به عدد ١٢١.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۶ درصد زیاد کردن را نشان می دهد. درصد عوض کردن شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ١۴.٠ درصد و قیمت تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری جهت این دسته از خانوارها ٨.٨ درصد می باشد.

شاخص قیمت کل جهت «خانوارهای روستایی» کشور در تیر ماه ١٣٩٧ به عدد ١٢٠.٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد زیاد کردن نشان می دهد. درصد عوض کردن شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٢.٧ درصد و قیمت تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری جهت این دسته از خانوارها ٨.٢ درصد می باشد.

بیشترین زیاد کردن قیمت مربوط به کدام کالاها بود؟

تورم تیر ۸.۷ درصد شد

در ماه جاری تمامی بخش های زیر مجموعه شاخص کل با زیاد کردن قیمت همراه بوده اند که در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین زیاد کردن قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه دخانیات، گروه میوه و خشکبار (کشمش پلویی)، گروه روغن ها و چربی ها (کره حیوانی)، گروه آشامیدنی ها (آب معدنی) و گروه سبزیجات (لوبیا سبز، خیار، کدو سبز) می باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها (اجاره بها)، گروه بهداشت و درمان (خدمات بیمارستانی) و گروه تفریح و فرهنگ (تجهیزات رایانه، تبلت) بیشترین زیاد کردن قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای

دامنه تغییرات قیمت تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ جهت دهک های متفاوت هزینه ای از ٨.۴ درصد جهت دهک اول تا ٨.٩ درصد جهت دهک هشتم است.

نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ به ٨.٧ درصد رسید که نسبت به خردادماه که ٨.٢ درصد بود، ٠.۵ واحد درصد زیاد کردن داشته است.

واژه های کلیدی: خوراکی | دخانیات | دخانیات | خوراکی ها | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz